TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Tanıtım

Köklü bir kültür ve medeniyet birikimine sahip olan ülkelerin edebiyat ve sanat eserleri aynı ölçüde zengin ve değerlidir. Bu zenginliğin çeşitli yöntemler kullanılarak araştırılması, incelenmesi ve irdelenmesi şüphesiz bu alanda ciddi bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, Türk Dili ve Edebiyatının hemen her konusu bilimsel yöntemler, modern teori ve yaklaşımlar kullanılarak ele alınmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilir. Bölümümüz Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dallarından oluşmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler, geleceğin başarılı akademisyenleri, çağdaş dünyaya yabancı kalmayan, aynı zamanda zengin bir edebî, kültürel ve sanatsal birikimin bilincinde olan bireyler olarak kendilerini yetiştirebilecektir.