TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

II. Sınıf Öğrencilerimiz, Yrd. Doç. Dr. Neşe Işık'la Topkapı Sarayı'nı Gezdiler

31.05.2017

Bölümümüz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Işık ve 2. Sınıf öğrencileri, Türk Halk Bilimi dersinde 24 Mayıs Çarşamba günü Topkapı Sarayı’nda bulunan Mukaddes Emanetler ve müzedeki diğer bölümleri ziyaret ettiler.

Bilindiği üzere müzeler, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir köprü vazifesi üstlenmektedir. Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda kişi tarafından ilgi ile gezilen ve ziyaretçileri üzerinde çok olumlu etkiler bırakan Topkapı Sarayı Müzesi, 3 Nisan 1924 yılında müze hâline getirilen cumhuriyetin ilk müzesidir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neşe Işık ve 2. Sınıf öğrencileri Topkapı Sarayı Müzesi’ne yaptıkları ziyarette Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, Padişah Portreleri ve Resim Koleksiyonu, Saray Koleksiyonu, Helvâhane ve diğer bölümleri ziyaret etti. Öğrenciler, özellikle Hırka-i Saadet Dairesi’nde sergilenen Mukaddes Emanetlerden oldukça etkilendiler.

.