TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

"Oğuz Atay" Paneli

17.02.2017

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Doç Dr. Mehmet Samsakçı ile bölümümüzden Doç. Dr. Secaattin Tural ve Arş. Gör. Asım Tüccar'la birlikte Oğuz Atay'ı konuşuyoruz.

Tarih: 21.02.2017/Salı

Saat: 14.15

Yer: C2-02