TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Misyon-Vizyon

Misyon
Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yeri, başlangıcından günümüze gelişimi ve eserlerinin değerlendirilmesi konularında uzmanlaşan bilim adamları ve bu eğitimi veren öğretmenler yetiştirmek; Türk dil ve edebiyatının evrensel bilim, kültür ve sanata katkılarını araştırmak; interdisipliner eğitimiyle özgün bir bölüm olmak.

Vizyon
Millet olma bilincimizin temelleri olan dil, kültür ve edebiyatımızı tarihî süreciyle incelemek, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere taşımak ve çağdaş dünyaya tanıtmak.